grandMA3 I/O Node và grandMA3 I/O Node DIN-Rail

 

Công cụ đa năng để phát tín hiệu : grandMA3 I/O Node và grandMA3 I/O Node DIN-Rail

MA Lighting đã giới thiệu về hai công cụ mới để phát tín hiệu giúp trải nghiệm người dễ dàng hơn.

grandMA3 I/O Node

grandMA3 I/O Node là công cụ đa năng để phát tín hiệu trong hệ thống điều khiển ánh sáng của MA. Ở bất cứ nơi nào khi tín hiệu được phát ra hoặc cần được phát, chỉ cần đặt grandMA3 I/O Node ở đó, sau đó sẽ nhận hoặc truyền tín hiệu bên ngoài.

grandMA3 I/O Node có phần vỏ tương tự như grandMA3 2/4 Port Node và cũng có sẵn phiên bản PoE (Power over Ethernet)

Màn hình hiển thị trạng thái tín hiệu đầu vào và đầu ra. Chỉ cần thêm grandMA3 I/O Node vào phần Session Member và mọi thứ sẽ sẵn sàng để vận hành.

Chưa bao giờ dễ dàng như vậy để tín hiệu bên ngoài vào hệ thống làm việc MA. Ngay khi grandMA3 I/O Node nhận được tín hiệu MIDI, Timecode hoặc DC Remote, ngay lập tức những tín hiệu này sẽ hiển thị trên hệ thống điều khiển ánh sáng grandMA3, và có thể sử dụng trên bất cứ bàn điều khiển hoặc trên grandMA3 onPC. 

Chỉ cần thêm grandMA3 I/O Node và kết nối cục bộ với tin hiệu bên ngoài, sau đó chúng sẽ được bổ sung vào hệ thống làm việc MA-Net3.

grandMA3 I/O Node DIN-Rail

grandMA3 I/O Node DIN-Rail là công cụ đa năng để phát tín hiệu trong hệ thống điều khiển ánh sáng của MA, đặt biệt phù hợp với các lắp đặt cố định. Ở bất cứ nơi nào khi tín hiệu được phát ra hoặc cần được phát, chỉ cần đặt grandMA3 I/O Node ở đó, sau đó sẽ nhận hoặc truyền tín hiệu bên ngoài.

grandMA3 I/O Node DIN-Rail có phần vỏ tương tự như grandMA3 2/4 Port Node DIN-Rail và cũng có sẵn phiên bản PoE (Power over Ethernet)

Màn hình hiển thị trạng thái tín hiệu đầu vào và đầu ra. Chỉ cần thêm grandMA3 I/O Node DIN-Rail  vào phần Session Member và mọi thứ sẽ sẵn sàng để vận hành.

Chưa bao giờ dễ dàng như vậy để tín hiệu bên ngoài vào hệ thống làm việc MA. Ngay khi grandMA3 I/O Node  DIN-Rail nhận được tín hiệu MIDI, Timecode hoặc DC Remote, ngay lập tức những tín hiệu này sẽ hiển thị trên hệ thống điều khiển ánh sáng grandMA3, và có thể sử dụng trên bất cứ bàn điều khiển hoặc trên grandMA3 onPC. 

Chỉ cần thêm grandMA3 I/O Node DIN-Rail và kết nối cục bộ với tin hiệu bên ngoài, sau đó chúng sẽ được bổ sung vào hệ thống làm việc MA-Net3.