grandMA3 viz-key | MA Lighting

 

grandMA3 viz-key là lời giải dễ dàng nhất cho bài toán khó về  kết nối chéo giữa bất kỳ quy mô nào của hệ thống điều khiển ánh sáng grandMA3 và các công cụ hiển thị bên thứ 3 tương thích .

Trong nhiều năm, người dùng đã luôn tìm kiếm các giải pháp kết nối hệ thống điều khiển chiếu sáng grandMA3 với các nền tảng trực quan hiện có – từ một thiết bị phần mềm onPC duy nhất cho đến một hệ thống đa người dùng toàn diện.

grandMA3 viz-key chính là giải pháp duy nhất cho kết nối ổn định và an toàn giữa các công cụ trực quan của bên thứ 3 và hệ thống điều khiển ánh sáng grandMA3. Chỉ cần kết nối grandMA3 viz-key với máy tính hiển thị và nó sẽ kích hoạt tất cả các thông số cần thiết để hiển thị.

Tất cả các bên sản xuất thứ ba tương thích với grandMA3 viz-key là thành viên MA-Net3 trên mạng và có thể trực quan hóa tất cả các granted parameters ngay lập tức. Ngoài ra, grandMA3 viz-key cũng cho phép hiển thị tất cả non-granted parameters.

MA Lighting đã thỏa thuận với các nhà sản xuất trình hiển thị (được liệt kê bên dưới) để cùng phát triển tích hợp liền mạch giữa grandMA3 viz-key và giải pháp trực quan hóa cụ thể của họ:

Vision 2021 Service Pack 2.1 của Vectorworks, Inc. cũng đã tương thích với grandMA3 viz-key.

Ngoài các đối tác trên, MA Lighting đang liên hệ thêm với các công ty khác và sẽ công bố thông tin cập nhật khi có thêm các đối tác mới.